Tổ Chức

2012-11-02 10.20.07

Ban giám hiệu trường Mầm non  Quang Trung năm học 2015 – 2016

 

Chức vụ :

+ Hiệu trưởng:  Bùi Thị Sen -Trình độ chuyên môn: Đại học phụ trách – Phụ trách chung – Trực tiếp phụ trách: Công tác tổ chức cán bộ, công tác kế hoạch và tài chính, công tác thi đua khen thưởng, công tác tuyển sinh.

+ Phó hiệu trưởng:  Bùi Thị Hà  – Trình độ Cao đẳng phụ trách chuyên môn, trực tiếp chỉ đạo, kí duyệt kế hoạch giảng dạy của giáo viên trong ngày trong tuần